Als wetenschapsjournalist combineer ik mijn interesse in wetenschappelijk onderzoek met mijn liefde voor taal. Ik schrijf onder andere over microbiologie, techniek en biotechnologie.

Wetenschap en maatschappij

Tijdens mijn studie, biomedische wetenschappen, volgde ik een jaar lang de major wetenschapscommunicatie aan de Vrije Universiteit. Eén van de belangrijkste dingen die ik daar heb geleerd, is dat de wetenschap en de maatschappij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De één beïnvloedt de ander; de ander de één. Daarom schrijf ik over wetenschap en maatschappij als geheel. Vliegen we in de toekomst geheel CO2-vrij, zoals aan de klimaattafel ‘Duurzame Luchtvaart’ is afgesproken? Wat is het nut van in het lab gekweekte slangengifkliertjes? Welke keuzes moeten we maken over het gebruik van DNA-technologie zoals CRISPR-cas?

Ik ben van mening dat iedereen die geïnteresseerd is in de wetenschap daarover moet kunnen lezen. Daarom schrijf ik toegankelijk, gestructureerd en georganiseerd. Ik wil het fijne weten van kleine dingen, uitzoeken waarom dingen werken zoals ze werken en weten wat de maatschappelijke en politieke consequenties van wetenschap zijn. Dat is zichtbaar in mijn werk. Ik schrijf het liefst achtergrondartikelen waarin ik de ruimte heb om door te vragen, uit te pluizen en te ontdekken.

Opleiding

Ik heb biomedische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde mijn masterdiploma in november 2019. Ook volgde ik de major wetenschapscommunicatie aan de Vrije Universiteit, waar ik in aanraking kwam met sociaalwetenschappelijk onderzoek en wetenschapsjournalistiek.

In mijn laatste studiejaar liep ik stage bij NEMO Kennislink, waar ik meedraaide met de redactie, populair wetenschappelijke artikelen schreef en ondertussen onderzoek deed naar de manier waarop het team en haar freelancers omgaan met de grens tussen wetenschap en maatschappij. Direct na mijn studie ging ik aan de slag als freelance wetenschapsjournalist. Ik ben onder andere werkzaam als redacteur van www.biotechnologie.nl.